Remedios BlogAssociation of the art of good taste.

Go-Dany.sk - jazykové vzdelávanie (2.časť)

Publikované 28.03.2015 v 02:48 v kategórii Press, prečítané: 710x

Prečo sa učiť jazyky práve so mnou? Prečo nie radšej s niekym iným? Načo platiť hodiny Slovákovi, keď k nám prichádza čoraz viac ochotných a prácu si hľadajúcich cudzincov? A vôbec, prečo si platiť hodiny, keď sa môžete učiť sami, doma, na vlastnú päsť, a hlavne zadarmo? Odpovede na tieto pálčivé otázky dneška Vám prinesie nasledujúci článok :) Príjemné čítanie..

Okrem toho všetkého, čo už bolo spomenuté (akoby to nestačilo), a čo vo Vás určite zanechalo subjektívny dojem nepopierateľnej kompetentnosti, existujú aj objektívne dôvody pre Vaše rozhodnutie spolu-pracovať práve so mnou :)


1) Know-how

Koučing, založený na skúsenostiach z oblasti výučby aj psychológie. Jednoducho a prirodzene, bez prílišnej analýzy, podobne ako sme sa učili rodný jazyk. Hodiny s lektorom, s ktorým sa cítite dobre, a ktorému viete ukázať svoje slabé miesta. On Vám, vďaka jeho empatii a schopnosti pracovať s realitou, pomôže k napredovaniu.. Pri práci so študentom sa zameriavam na okamžité použitie, takže na hodinách budete hovoriť viac vy, než ja. Gramatika prichádza akoby mimochodom, určite sa pri nej priebežne zastavíme, ale našim hlavným cieľom zostane Vaša praktická schopnosť reagovať a intuitívne vytvárať. Vhodným sprievodným slovom a otázkami smerujem študenta k pohode a sebadôvere, k uvedomeniu si gramatických alebo iných súvislostí, a k zopakovaniu práve preberaného učiva. Učebné materiály zdarma sú samozrejmosťou. Je to pomerne rýchla cesta. Od začiatku na akceptovateľnú komunikatívnu úroveň sa môžete dostať za jeden rok, z jednej oficiálnej úrovne do druhej behom 3 až 6 mesiacov. Riešením je hovoriť a hovoriť. Bez ohľadu na podmienky, či stav mysle :) Čokoľvek nového sa naučíte, okamžite začnete používať v praxi.


2) Prístup 

Otvorený a veľmi flexibilný prístup k študentom, k dosiahnutiu ich cieľa, a k učeniu ako takému. 98 % študentov vyjadrilo komplexnú spokojnosť s kvalitou absolvovaného jazykového zážitku. Každá jednotlivá hodina je šitá na mieru danému individuálnemu momentu a skupinke. 30% mojich študentov a študentiek absolvujú vzdelávanie vo dvojici spolu s kamarátom/kou.


Rokmi overená kombinácia princípov, ktorých výhodou sú komplexnejšia príprava študenta, prepojenie s praxou, rešpektovanie osobnosti a individuálneho tempa každého študenta, neformálny a rovnocenný vzťah medzi učiteľom a študentom, vysoká efektívnosť učenia:

 • Montessori Prístup (predpokladá, že študent je sám schopný sa intuitívne rozvíjať, ak má pripravené prostredie)
 • Open Learning (prispôsobuje sa slobode študenta, ktorého jeho vlastné rozhodovanie o procese lepšie motivujú)
 • Projektové Vyučovanie (učiteľ je konzultantom pri študentovom samostatnom riešení projektu/úlohy/cvičenia)
 • Tvorivá Dramatizácia (rozvoj sociálnych rolí, kreativity a EQ, uvedomenie si vnútorných procesov v komunikácii)
 • Kooperatívny Priebeh (skupina študentov úzko spolupracuje navzájom, učiteľ je rovnocenným členom skupiny)
 • Callanova Metóda (založená na rýchlej interakcii medzi účastníkmi v podobe krátkych výmien - otázok a odpovedí)
 • E-Learning (asistovaný virtuálny kontakt, učebné materiály, on-line vzdelávanie: email, skype, facebook)


3) Inšpiratívnosť  

Veľa jazykoviek Vás bude presviedčať, že práve ich systém je ten najlepší, že práve oni majú tých najkvalitnejších lektorov, a že ich skúsenosti a referencie dokazujú, že len a len oni Vám vedia najlepšie pomôcť dostať sa k požadovanému výsledku Vášho snaženia. Táto rétorika je síce logická a pochopiteľná z marketingového hľadiska, avšak nikdy úplne pravdivá. Takými argumentami totiž udržujú Vás, laickú verejnosť, vo viere v ich spasiteľskú rolu. Avšak pravda je taká, že bez určitej pravidelnej psychickej námahy, memorovania, a duševnej práce v cudzom jazyku, ktoré si evidentne budete musieť odmakať v súkromí a voľnom čase, sa proste k výsledkom nedopracujete. V konečnom dôsledku je to na Vás a nie na učiteľovi, či pokročíte, a do akej miery. A v konečnom dôsledku je takmer úplne nepodstatné do akej jazykovky a k akému učiteľovi sa prihlásite :) 
Ak sa rozhodnete pre súkromky, samozrejme zaváži aj učiteľova schopnosť Vás silou svojej osobnosti inšpirovať a motivovať. Podotýkam k Vašej vlastnej práci :) Ak sa rozhodnete pre skupinku, zaváži ešte aj to, či a nakoľko si medzi sebou utvoríte sociálne väzby pre dosahovanie cudzojazyčnej komunikácie. Ak sa rozhodnete pre rodeného hovorcu (cudzinca bez znalosti slovenčiny), zaváži jeho schopnosť pedagogicky pracovať s vlastným jazykom, a vysvetliť Vám problém alebo jav tak, aby ste ho pochopili aj bez slovenčiny. No aj tak nič nezaváži viac, než Vaše vlastné rozhodnutie, či nutnosť sa veci venovať tak, aby ste dosiahli výsledky. Ak si myslíte, že k tomu potrebujete lektora, som Vám k dispozícii. Ak to zvládnete sami, o to lepšie pre Vás :)


4) Certifikáty a iné výkazy

No áno. Certifikáty do úrovne C2 (angličtina + španielčina). No nie som si úplne istý, či niečo dokazujú alebo ukazujú. Podobne ako maturita, alebo diplom vlastne o odbornosti, kvalite, komplexnosti, hĺbke, životnej kompetencii, humore, nebodaj zodpovednosti, či morálke neukazujú v podstate takmer nič. Na Vašom mieste by som sa určite zameral viac na to, či sa v prítomnosti lektora cítite dobre, aktívne a živo, či Vás cvičenia a rozhovory s ním inšpirujú, posúvajú do nových oblastí a zážitkov, či je v procese učenia/školenia otvorená komunikácia oboma smermi tak, aby ste okrem prijímania informácií mali priestor aj na praktizovanie. Či vám vie ponúknuť ten správny zážitok. Či je schopný sa Vám primerane prispôsobiť v čase, prístupe, tempe, zameraní, cene.. Prípadne, či výsledkom je naozaj Vaša zlepšená praktická realizácia v teréne.


5) Referencie

K mojim klientom patria zamestnanci, ale aj manažéri obchodných spoločností. Študujú so mnou športovci, marketéri, programátori, umelci, podnikatelia, rovnako aj bežní ľudia alebo čerství absolventi so štátnicou z daného jazyka (obete) nášho školstva. Verím, že to so mnou skúsite aj Vy :) Prajem Vám veľa úspechov.


Daniel Godány

www.go-dany.sk


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?Členovia a spolupracovníci združenia REMEDIOS o.z.: Daniel Godány, kapela Remedios, kapela Ponte Pardo, lektori Flamenco Dance School, fotografi Jozef Páleník a Veronika Klimonová, maliar a sochár Jozef Kurinec, zvukoví majstri Ján Machút a Martin Nováček, filmoví režiséri, strihači a scenáristí Andrej Farba, Daniel Adamjak, konzultant Miroslav Palún. A podaktorí ďalší prispievatelia..